top of page

IN NEDERLAND

Banner 07.jpg

Welkom in Nederland! U komt naar Nederland om te werken, wonen en deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Daar zijn we blij mee, want als arbeidsmigrant draagt u bij aan een sterke economie.

Welkom in Nederland! U komt naar Nederland om te werken, wonen en deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Daar zijn we blij mee, want als arbeidsmigrant draagt u bij aan een sterke economie.

 

Om een prettig verblijf te garanderen, zorgt Logejo in de eerste plaats voor goed verzorgde huisvesting die voldoet aan het SNF-keurmerk. Daarnaast zorgen we, samen met een netwerk van deskundigen waar we kunnen voor hulp en advies bij zaken op het gebied van wonen en leven in Nederland.

 

Wanneer u woont en werkt in Nederland kan het voorkomen dat u op zoek bent naar hulp bij het kopen van een eigen huis, financiële diensten, hulp bij het invullen van belastingformulieren of bijvoorbeeld juridisch advies. Dan is het prettig om hulp te krijgen in uw eigen taal, van iemand die bekend is met uw positie in Nederland.

 

In het netwerk van Logejo bevinden zich diverse specialisten die diensten op deze gebieden verlenen. Logejo helpt u op weg wanneer u niet weet waar u met uw vragen of problemen terecht kunt.

 

Ik heb een

probleem

Ik heb een

vraag

Ik wil een eigen huis

huren / kopen

Ik zoek een

(hotel)kamer

Op deze pagina vindt u nuttige informatie die van toepassing is op alle arbeidsmigranten die nieuw zijn in Nederland of er al een tijdje wonen.

Wonen

Wet basisregistratie personen

In Nederland geldt de Wet basisregistratie personen. Elke gemeente heeft een basisregistratie persoonsgegevens (brp). In de brp staan persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). In de brp staan onder andere persoonsgegevens als naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, verblijfplaats (adres) en burgerservicenummer (bsn). De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar (wettelijke) taken goed uit te kunnen voeren.

Werken

Inwoners van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland mogen wonen en werken in Nederland. Vanzelfsprekend zijn er een aantal rechten en plichten waar arbeidsmigranten in Nederland rekening mee moeten houden.

Zorg

De zorgverzekering die u in uw land van herkomst hebt afgesloten is in Nederland niet voldoende. U bent verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten, ook als u tijdelijk in Nederland verblijft om te werken. 

Belasting, toeslagen en uitkeringen

Zoals in elk land, betaalt u in Nederland belasting. Daarnaast zijn er voor sommige inwoners toeslagen die een aanvulling op het inkomen zijn. Bij werkloosheid, zwangerschap of ziekte bestaan er ook uitkeringen. Logejo heeft de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Auto

Als u uw auto meeneemt uit uw land van herkomst moet u daarvoor in Nederland twee soorten belasting betalen:

 

 

 

 

 

Wanneer u dit niet doet heeft dit gevolgen.

• Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

 

• Motorrijtuigenbelasting (mrb)

Lento.eu

Logejo heeft een strategische samenwerking met Lento.eu, het platform voor huisvesting van arbeidsmigranten. De huisvesting wordt via Lento volledig transparant gepresenteerd en kan digitaal aangeboden of aangehuurd worden. Daarbij maakt Lento het makkelijker voor uitzenders en werkgevers om wonen en werken te scheiden, conform de aanbevelingen van de commissie Roemer.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page