top of page

Wij geloven dat de huidige vastgoedmarkt enorm veel kansen biedt voor kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Arbeidsmigranten vormen, flexibel als ze zijn, een belangrijke kandidaat voor de transformatie van leegstaand (maatschappelijk) vastgoed. Naast getransformeerde objecten kent de huisvestingsportefeuille van Logejo bovendien talloze nieuwbouwprojecten die als best practice  gelden in de branche.

Drie pijlers zijn essentiëel voor een succesvol huisvestingsproject

 

Uitblinken in vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling. Herbestemming. Transformatie. Nieuwbouw. Elk ontwikkelproject valt of staat met het vermogen om behoeftes van de doelgroep als een stuk uit een puzzel aan te laten sluiten bij haar omgeving. In het geval van arbeidsmigranten is de doelgroep, met al haar behoeften en uitdagingen in grote lijnen homogeen. De omgeving is echter een complex samenspel van belangen en sentimenten; soms aan de oppervlakte, vastgelegd in beleid, soms ook niet. Met kennis van de doelgroep alleen zijn we er dus nog niet. Het creëren van een goede symbiose tussen stakeholders vergt multidisciplinaire expertise. Logejo heeft een team van specialisten dat zich beweegt in het spanningsveld van beleggers, overheid en werkgevers. Zij hebben expertise op het gebied van projectontwikkeling, openbaar bestuur en recht. Dit team legt zich volledig toe op samenwerking met alle actoren in het ontwikkelproces.

1

Vastgoedontwikkeling

Uitmuntend technisch en operationeel beheer

Arbeidsmigranten in de tent. Tja, dat doet wenkbrauwen fronsen. Stakeholders vragen zich af: “Wat speelt zich in de locaties allemaal af? Hoe zit het met verloedering? En met overlast voor de omgeving?” Een open verstandhouding tussen stakeholders is hierin van levensbelang. Dat staat als een paal boven water. Door de afspraak te maken dat problemen bespreekbaar zijn en deze daadkrachtig aan te pakken krijgen partijen grip op het project en worden de risico’s beperkt tot een minimum. Op de eerste plaats betekent dit een huisvestingslocatie die 100% bonafide is en voldoet aan figerende wet- en regelgeving en aan de strenge normen van het SNF-keurmerk. Daarbovenop stellen we in overleg met de vastgoedeigenaar, gemeente en instanties duidelijke huisregels op die worden gehandhaafd door onze meertalige beheerders. Bovendien vinden er wekelijks inspecties plaats en voeren we technisch beheer uit.

2

Beheer
Exploitatie

Gezond exploitatiemodel

De vastgoedbranche krabbelt voorzichtig op uit de crisis maar er zijn rake klappen gevallen: weinig verkooptransacties en de waarde van het vastgoed staat onder druk. Dit werkt leegstand in de hand want investeerders zijn op zoek naar investeringen met een beheersbaar risicoprofiel en een stabiel rendement. En die zijn schaars. Een half miljoen arbeidsmigranten. Een  omvangrijke, maar vaak ook onzichtbare groep. Logejo heeft direct toegang tot het grootste gedeelte van deze markt en werkt samen met gerenommeerde werkgevers en uitzendbureaus. Dit stelt ons in staat de arbeidsmigranten in uw regio te bereiken. Logejo investeert intensief in juridische vaardigheden, communicatie, vastgoedontwikkeling en –beheer. Tevens vervullen we een bestuursfunctie in de vereniging huisvesters arbeidsmigranten en stellen we kennis en  knowhow beschikbaar aan lokale en regionale overheden ten behoeve van het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.

3

Deze professionaliseringsslag richt zich erop beleidskader te adapteren zodat we een partnerfunctie kunnen vervullen voor gemeenten en regio’s in de route naar goede huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Wij werken aan wonen en dragen bij aan de professionalisering van de huisvestingsbranche.

 

Tijdens een oriënterend gesprek met een van onze huisvestingsspecialisten maken we samen inzichtelijk:

  • Hoe de lokale markt in elkaar zit.

  • Welke kansen er binnen uw gemeente liggen voor kwalitatieve huisvesting.

  • Welke oplossingen er zijn voor problemen omtrent huisvesting van arbeidsmigranten in uw gemeente.

24/7 beheer en bereikbaarheid

Wij spreken

de taal

Toegankelijke

organisatie

SNF

keurmerk

Logejo ziet toe op het woongenot van bewoners en wij hebben aandacht voor de leefomgeving. Afhankelijk van de aard en omvang van de locatie vraagt dat om het opstellen van en toezicht houden op huisregels.

Als spin-off van een uitzendorganisatie hebben we toegang tot de markt en spreken we letterlijk en figuurlijk de taal van werkgever en arbeidsmigrant.

Logejo is een toegankelijke organisatie. Zo is er een meldpunt waar omwonenden overlast kunnen melden. Bovendien zijn er altijd huisvestingsspecialisten beschikbaar die kennis hebben van de betreffende regio.

In het bezit van het SNF-keurmerk, dat aantoont dat onze huisvesting bonafide en veilig is.

Politiek en maatschappelijk betrokken

Logejo is een politiek en maatschappelijk betrokken organisatie. Wij nemen deel aan het dialoog op regionaal en landelijk niveau. Dat stelt ons in staat om afspraken en beleid te vertalen naar werkbare (administratieve) processen en goede huisvesting. Bovendien delen we, in tegengestelde richting, onze ervaringen op dit gebied als input voor beleidsontwikkeling en het vaststellen van de norm voor veilige en bonafide huisvesting.

 

Bestuursfunctie in de vereniging voor huisvesters van arbeidsmigranten

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page