top of page

Lees verder

“Wanneer u vastgoedeigenaar bent en met leegstand kampt is huisvesting van arbeidsmigranten wellicht een ideale oplossing; de kosten van transformatie zijn relatief laag en er is sprake van flexibele woonvormen.”

Om tot een succesvol project te komen, moeten de nodige uitdagingen worden overwonnen. Bezwaren die wij vaak terug krijgen van vastgoedeigenaren hebben betrekking op financiering, beheer en regelgeving. Daarnaast ervaren zij een afstand tot de afnemersmarkt van arbeidsmigranten.

 

Deze uitdagingen vormen de kern van ons interne beleid. WERKEN AAN WONEN, noemen wij dat. Elke dag ervaren we weer dat een succesvol en beheersbaar huisvestingsproject gebaseerd is op drie pijlers die dan ook zijn verankerd in onze organisatie.

Uitmuntend technisch en operationeel beheer

Arbeidsmigranten in de tent. Tja, dat doet wenkbrauwen fronsen. Partijen vragen zich terecht af: “Krijg ik mijn object in ordelijke staat weer terug? Hoe zit het met verloedering? En met overlast voor de omgeving?”

 

Een open verstandhouding tussen stakeholders is hierin van levensbelang. Dat staat als een paal boven water. Door de afspraak te maken dat problemen bespreekbaar zijn en deze daadkrachtig aan te pakken krijgen partijen grip op het project en worden de risico’s beperkt tot een minimum.

 

Dit doen we bijvoorbeeld door een persoon verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van de locaties, brandveiligheid en SNF-certificering. Ook hebben we onze eigen technische dienst en staat elk object onder toezicht van een van onze meertalige beheerders

Technisch

beheer

Logejo heeft een eigen technische dienst die beschikbaar is voor verbouw- en verhuiswerkzaamheden”

Operationeel

beheer

Logejo neemt het volledige operationele beheer van het pand over. Of het nu gaat om energiecontracten, telefoon-,

tv- en internetaansluiting of heffingen, het is onze zorg.

24/7

bereikbaarheid

Bij calamiteiten zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar voor u als eigenaar. 

Uitblinken in vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling. Herbestemming. Transformatie. Nieuwbouw. Elk ontwikkelproject valt of staat met het vermogen om behoeftes van de doelgroep als een stuk uit een puzzel aan te laten sluiten bij haar omgeving. Of het nu gaat om grote nieuwbouwprojecten of tijdelijke herbestemming van (kleine) leegstaande objecten. In het geval van arbeidsmigranten is de doelgroep, met al haar behoeften en uitdagingen in grote lijnen homogeen. De omgeving is echter een complex samenspel van belangen en sentimenten; soms aan de oppervlakte, vastgelegd in beleid, soms ook niet.

Met kennis van de doelgroep alleen zijn we er dus nog niet. Het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak vergt multidisciplinaire expertise. Logejo heeft een team van specialisten dat zich beweegt in het spanningsveld van beleggers, overheid en werkgevers. Zij hebben expertise op het gebied van projectontwikkeling, openbaar bestuur en juridische domeinen die van belang zijn bij vastgoedontwikkeling zoals privaatrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht. Dit team legt zich volledig toe op samenwerking met alle actoren in het ontwikkelproces.

Vergunningen en bestemmingsplan

De juridische afdeling van Logejo neemt de verantwoordelijkheid over vergunningen en onderzoekt de (on-) mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor de exploitatie van short-stay voorzieningen.

 

 

SNF-keurmerk

In het bezit van het SNF-keurmer, dat aantoont dat onze huisvesting bonafide en veilig is. De arbeidsmigranten hebben voldoende ruimte en privacy, er zijn goede en hygiënische sanitaire voorzieningen, een keuken, duidelijke informatievoorziening en een brandveilige accommodatie.

 

350 bedden

2 bedden

Grootste project

in voormalig kantoorpand

Kleinste project

in een woonhuis

Een gezond exploitatiemodel

Vastgoedeigenaren zijn op zoek naar investeringen met een beheersbaar risicoprofiel en een stabiel rendement. En die zijn schaars. De concrete huisvestingsbehoefte voor arbeidsmigranten is 35.000. Een omvangrijk, maar vaak ook onzichtbaar potentieel. Logejo heeft direct toegang tot het grootste gedeelte van deze markt en werkt samen met gerenommeerde werkgevers en uitzendbureaus. Dit stelt onze planningsafdeling in staat dit potentieel te ontsluiten.

Verhuur- en leegstandrisico’s

Wij nemen het verhuur- en leegstandrisico alsmede het betalingsrisico op ons. U bent dus verzekerd van een stabiel rendement, ook wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) leegstand of wanbetaling.

 

De zorg over arbeidsmigranten is onze zaak

Alle communicatie en afspraken met arbeidsmigranten en hun werkgevers zijn in principe voor onze rekening en risico. Uiteraard leggen we met u contractuele afspraken vast over de aard en invulling van de overeenkomst die u met ons heeft.

Benieuwd hoe Logejo uw vastgoed tot bloeiende huisvestingslocatie kan transformeren?

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page