top of page

“Logejo ontwikkelt kwalitatieve huisvestingsprojecten met een beheersbaar risicoprofiel en een zeer behoorlijk rendement.”

Onze expertise

  • Vakantieparken

  • Hotels

  • Kloosters

  • Grote woonobjecten

  • Woonhuizen

  • Kantoorpanden

 

HOTELS

KLOOSTERS

SCHOLEN

KANTOORPANDEN

HOTELS

KLOOSTERS

Werkwijze

1

Voorbereidingsfase

In deze fase onderzoeken we samen met u als eigenaar wat het beoogde eindresultaat is. Ook toetsen we het beoogde eindresultaat op haalbaarheid. Zo voeren we o.a. een uitgebreide inspectie van het pand uit en onderzoeken of er een gezond exploitatiemodel is.

Planningsfase

De benodigde stappen om het project te doen slagen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Ook stellen we vast welke partners we hierbij nodig hebben en wat uw inbreng in het project is. Tot slot formeert Logejo een projectteam bestaande uit een regionale huisvestingsspecialist, kwaliteitsmanager, projectcoördinator en een jurist.

2

3

Uitvoeringsfase

Het project wordt zichtbaar. De (ver)bouw- en installatiewerkzaamheden vinden plaats en de accommodatie wordt ingericht. Aan het eind wordt aan de hand van het plan van aanpak gecontroleerd of de gestelde doelen zijn gehaald en eventueel bijgestuurd.

4

Nazorgfase

Het pand wordt opgenomen in onze beheersoftware waar vanuit het geëxploiteerd en technisch onderhouden wordt. Ook wordt er een beheerder aangesteld die toezicht houdt op naleving van de huisregels en vinden er periodieke inspecties plaats om de staat van het pand te controleren.

Diensten

Logejo maakt gratis inzichtelijk wat (tijdelijke) transformatie u kan opleveren.

 

Werken aan wonen met publieke- en private vastgoedbeleggers aan toonaangevende transformatie- en nieuwbouwprojecten die gelden als best practice in de branche.

Leegstandsbeheer met eigenaren van (maatschappelijk) vastgoed aan (tijdelijke) herbestemming van leegstaande objecten.

SCHOLEN

KANTOORPANDEN

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page