top of page

OVERHEID EN BESTUUR

“In gemeenten waar ze hun

huisvestingsbeleid op orde hebben is arbeidsmigratie een bouwsteen van een bloeiende economie.”

De economische waarde van arbeidsmigratie is groot. Sectoren zoals de industrie, transport en land- en tuinbouw hebben baat bij flexibel inzetbaar personeel dat gemotiveerd is. Zelfs in de voorbije crisisperiode waren zij afhankelijk van arbeidsmigranten om tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Van verdringing is nauwelijks sprake. Sterker, door vergrijzing en een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod, zal het tekort op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van de komende 25 jaar zijn.

94%

€ 1800,-

700.000

90 ct.

Arbeidsparticipatiegraad van MOE-landers in Nederland.

Bijdrage per arbeidsmigrant aan collectieve sector.

Werknemerstekort in Nederland in 2040.

Van elke verdiende netto euro wordt in Nederland besteed.

Arbeidsmigranten vormen een gemotiveerde groep werknemers die perfect aansluit bij de hedendaagse behoefte naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zij zijn minder gebonden aan de locatie waar ze werken en aan de sector waarin ze terecht komen.

 

Momenteel wonen en werken er in Nederland bijna een half miljoen arbeidsmigranten. Regio’s waar deze grote hoeveelheden arbeidsmigranten werken, staan de komende jaren voor een enorme huisvestingsopgave, soms van meer dan 5000 extra plaatsen.

Gestuurd door de nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten nemen steeds meer gemeenten hun verantwoordelijkheid. Al dan niet in regionaal verband ontwikkelen ze beleid om aan de kwalitatieve en kwantitatieve vraag te voldoen.

De branche staat op een kantelpunt. Echter moet er nog veel werk verzet worden voordat er sprake is van een volwassen markt. Zo is er in een groot aantal gemeentes nog geen huisvestingsconvenant gesloten tussen werkgevers, gemeente en huisvesters. Ook is er nog nauwelijks huisvestingsbeleid in regionaal verband opgesteld waardoor er in veel regio’s sprake is van een zogenaamd waterbedeffect. Logejo heeft zich gecommitteerd aan deze uitdaging; samen met gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zetten we de schouders eronder.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page