top of page

Logejo sponsor van het Polonus Gala


Als tegengewicht tegen de nog altijd heersende vooroordelen, houdt stichting Polonus ook dit jaar een verkiezing Pool van het Jaar. Het verhaal van succesvolle Poolse ondernemers, artiesten en wetenschappers in Nederland wordt uitgelicht tijdens een vol showprogramma op 21 november 2015 in Studio 21 te Hilversum.

Logejo is dit jaar sponsor van het Polonus Gala en de verkiezing van de Pool van het jaar en daar zijn we hartstikke trots op. Wij geloven dat het sentiment rondom Poolse arbeidsmigranten valt of staat met positieve en persoonlijke succesverhalen zoals de verhalen die op deze avond door de genomineerden verteld worden. Het Polonus Gala is om die reden een evenement dat wij van harte ondersteunen en Logejo wenst alle genomineerden veel succes.

Archief
bottom of page