top of page

Bed-voor-Bed Regeling

De Bed-voor-Bed Regeling is een leidraad voor bestuurlijke afspraken en passende inspanningsverplichtingen tussen gemeente en huisvester. De regeling vormt een belangrijk instrument voor gemeenten om te zorgen voor meer en betere huisvesting van arbeidsmigranten.

 

De nationale verklaring

In de nationale verklaring hebben de minister van binnenlandse zaken, de VNG, de belangrijkste branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties, enkele burgermeesters en stichting PLON hun gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd. Verantwoordelijkheid van gemeenten: Beter inzicht in de vraag naar huisvesting verkrijgen  en dit inzicht vertalen in bestemmingsplannen, woonvisie en prestatieafspraken en in huisvestingsverordeningen.

 

Routekaart naar goede huisvesting van EU-arbeidsmigranten

De totstandkoming van goede huisvesting voor arbeidsmigranten vraagt om een constructieve samenwerking tussen gemeenten, huisvesters en werkgevers. Deze routekaart geeft in vijf sporen concrete voorbeelden, verwijzingen en tips, waar mogelijk vanuit verschillende perspectieven. De routekaart is een coproductie van het ministerie van BZK, het Expertisecentrum Flexwonen en een klankbordgroep van VNG, gemeenten, RCF, particuliere huisvesters en uitzendbureaus.

 

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page