BINNENKORT ONLINE

WERKEN AAN WONEN

VISIE

Er wonen en werken in Nederland bijna een half miljoen arbeidsmigranten. Regio’s waarin deze grote hoeveelheden arbeidsmigranten werken, staan de komende jaren voor een enorme huisvestingsopgave, soms van meer dan 5000 extra plaatsen. Gelukkig nemen steeds meer gemeenten hun verantwoordelijkheid; gestuurd door de nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Al dan niet in regionaal verband ontwikkelen ze beleid om aan de kwalitatieve en kwantitatieve vraag te voldoen en misstanden zoals illegale bewoning te voorkomen.

 

Te veel vastgoedeigenaren kampen aan de andere kant met leegstand. Dit terwijl de oplossing voor hun neus staat. Logejo merkt dat er in relatie tot het huisvesten van arbeidsmigranten veel te veel knelpunten bestaan. Als ze al toegang hebben tot de markt, ervaren vastgoed eigenaren obstakels op het gebied van financiering, regelgeving en het beheer van hun locaties. Daarnaast zorgt het negatieve sentiment rondom arbeidsmigranten voor weerstand tegen bouwprojecten en het bemoeilijkt het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak.

 

Werkgevers erkennen de noodzaak van kwalitatief huisvesten maar zien ook dat het specialisme vereist. Verschaffen van woongenot vereist andere specialismen dan het verschaffen van werk. Door deze zaken van elkaar los te koppelen stijgt de kwaliteit van het woongenot en daarmee de motivatie en arbeidsproductiviteit van arbeidsmigranten.

MISSIE

Het is onze missie om de markt te bevorderen samen met ons verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren. Intern realiseren we een sterke ontwikkeling van vaardigheden, kennis en netwerk op het gebied van regelgeving en het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak. Daarbovenop hebben we een schat aan ervaring opgedaan in huisvesting en staan we in nauwe relatie met arbeidsmigranten en werkgevers. Wij zijn bekend met de kwalitatieve en kwantitatieve huisvestingsvraag. Onze competenties stellen ons in staat om de markt te ondersteunen in het zetten van daadkrachtige stappen naar een beheersbaar en positief huisvestingsproject dat aansluit bij de vraag. 

DOELEN

Best practices binnen ons eigen portfolio bewijzen dat de markt op een kantelpunt staat. Wij geloven dat als we zij-aan-zij optrekken met gemeenten en vastgoed eigenaren we slagen in ons gezamenlijke belang; het ontwikkelen van meer en beter aanbod in flexwonen voor arbeidsmigranten en andere specifieke doelgroepen. Onze ambitie hierin is drieledig:

 

Arbeidsmigranten het woongenot bieden dat ze verdienen. Wij willen vastgoedeigenaren, gemeenten en de maatschappij bewijzen dat de kwaliteit van flexwonen omhoog kan. Wij willen de partij zijn die, als we met een vastgoed eigenaar ergens binnen komen, op basis van bewezen resultaten en een transparante aanpak het vertrouwen van gemeenten en omwonenden al bij voorbaat heeft. Wij vinden dat arbeidsmigranten een respectvolle behandeling verdienen. Alle locaties die wij exploiteren voldoen dan ook minimaal aan de SNF-norm voor huisvesting  van arbeidsmigranten. Naast het verschaffen van woongenot wil Logejo arbeidsmigranten een warm welkom geven in Nederland en hen wegwijs maken in het dagelijkse leven.

 

Een partnerfunctie vervullen voor gemeenten en hen ondersteunen in de route naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten. We creëren politiek en maatschappelijk draagvlak door ons bij projecten direct toegankelijk en transparant op te stellen, onze verantwoordelijkheid te tonen en deze taak niet af te schuiven naar de gemeente. Daartoe zullen we aanwezige marketingcommunicatievaardigheden inzetten om al in een vroeg stadium intensief te communiceren met stakeholders. Op basis van best practices willen we een positief verhaal vertellen over het huisvesten van arbeidsmigranten. Tevens maken we gebruik van de mogelijkheden die moderne communicatiemiddelen ons bieden om het dialoog op te starten met alle stakeholders en hun positie met respect in acht te nemen. Door te investeren in juridische en planologische vaardigheden ontwikkelen we het versoepelen van procedures omtrent huisvesten van arbeidsmigranten tot een van onze kerncompetenties. Onze kennis en ons netwerk stellen we graag ter beschikking om meer huisvestingsprojecten tot een succes te brengen.

 

Een verantwoorde transformatie van leegstaand vastgoed stimuleren. Onze ‘scope’ richt zich naast het bieden van ruimte aan de arbeidsmigrant op de duurzame transformatie van leegstaand vastgoed. Wij hebben toegang tot de markt van arbeidsmigranten en kunnen daardoor de kwalitatieve en kwantitatieve huisvestingsvraag op regionaal niveau goed inschatten. Hierdoor zijn we in staat een match te maken die ook beantwoordt aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Logejo BV

Markt 43

5554 CA Valkenswaard

088 080 1400

info@logejo.nl